سیاه و سفید کردن عناصر با CSS

در برخی موارد احتیاج دارید که قسمتی یا صفحه ای را به شکل سیاه و سفید در بیارید اما شاید موقتی و شاید به عنوان یک ابزار واکنش گر ( Hover ) بخواهید از آن استفاده کنید و برای همین شما باید تمامی عناصر رنگی را به سیاه و سفید برگردانید ؟ خیر ! نیازی به این کار نیست وقتی CSS با دستور بسیار ساده ای مارا نجات خواهد داد .

 

 

کافیست ویژگی grayscale(1) را به قسمت مورد نظر خود اختصاصی دهید تا مشاهده کنید که به چه سرعت و آسانی عنصر دلخواه شما در صفحه سیاه و سفید شد و با حذف این دستور باز صفحه شما رنگی خواهد شد :

Body { grayscale(1); }

با این دستور کل صفحه شما سیاه و سفید خواهد شد .