با استفاده از این فرم شما می توانید مبلغ دلخواه خود را به همراه توضیحات توسط درگاه بانک ملت پرداخت نمایید.نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات: