85,000 تومان

  • نصب و اجرا : رایگان
  • بسته نصبی آسان : رایگان
  • بسته نصبی دمو : رایگان
  • فارسی سازی ظاهر قالب : 100%
  • فارسی سازی مدیریت قالب : 100%
  • فارسی سازی شخصی سازی قالب : 100%
  • ویدیویی شامل نکات حرفه ای قالب
  • فارسی سازی افزونه wp bakery : 100%
  • راست به چپ (RTL ) : 100%
قالب فروشگاهی مارت فیوری | Martfury 1.5.4

85,000 تومان