آموزش

فعالسازی منو وردپرس

اگر قالبی دارید که هربار برای تغییر منو آن به ویرایشگر قالب خود میروید و از این بابت بسیار خسته شده اید کافیست تا با ساده ترین شکل ممکن منو قالب خود را با منو داخل پنل مدیریت وردپرس یکسان سازی نمایید تا از طریق پنل مدیریت به راحتی چند کلیک و درگ اند دراپ منو سایت خود را مدیریت نمایید .

 

 

ابتدا کد زیر را به فایل Functions.php قالب خود اضافه نمایید :

function register_my_menu() {
register_nav_menu('digidev-Nav',__( 'digidev-Nav' ));
}
add_action( 'init', 'register_my_menu' );

سپس کد زیر را در محل قراری گیری منو سایت خود قرار دهید :

<?php wp_nav_menu( array( ‘theme_location’ => ‘digidev-Nav’, ‘menu_class’ => ‘navbar’ ) ); ?>

حال منو سایت شما از طریق پنل وردپرس قابل مدیریت و تنظیم می باشد .